Historia     Kadra   Rada Rodziców   Rozkład dnia  Programy                              Nasze przedszkole <<< powrót  Publiczne Przedszkole Samorządowe...

 

  ...zostało otwarte w listopadzie 1989 roku. Wykonawcą budowy była KWB Bełchatów, natomiast sfinansowana została przez Gminę Kleszczów. Dyrektorem Przedszkola w tamtych latach była pani Elżbieta Szczepanik, która czuwała nad wyposażeniem przedszkola i organizacją pracy w nowej placówce.

  Przedszkole w Kleszczowie funkcjonowało wcześniej w prywatnych budynkach. Z początku było przedszkolem jednooddziałowym, później zostało przekształcone w dwuoddziałowe (w nowym budynku), a od 1997 roku stało się przedszkolem trzyoddziałowym (dwa lata zerówka uczyła się w budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie).

  W obecnej chwili Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie boryka się z kłopotami lokalowymi, gdyż do przedszkola uczęszcza coraz więcej dzieci.

  Dla naszych przedszkolaków nauczyciele oferują coraz bogatszy wachlarz uroczystości i imprez, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci.

    W latach 2010 - 2015 w przedszkolu funkcjowały cztery grupy i dlatego 6-latki przeniosły się do sali wynajętej w Szkole Podstawowej w Kleszczowie.

    Od 1 września 2015 roku w przedszkolu działa pięć oddziałów: grupa I - 3-latki, grupa II - 4-latki oraz grupa III - 5-latki, których sale są w budynku przedszkola. Natomiast w budynku gościnnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie funkjonują dwie grupy: grupa IV - 5-6-latki oraz grupa V - 6-latki.


Dyrektorzy w poszczególnych latach:

 

1982 - 1997 - dyrektorem była pani Elżbieta Szczepanik

 

1997 - 2005 - dyrektorem była pani mgr Bożena Klekotka

 

2005 - 2016 - dyrektorem była pani mgr Ewa Jędrzejczyk


od 2016 - dyrektorem jest pani mgr Małgorzata Szluga

 


Osoby, które w obecnej chwili nie pracują, a wcześniej były  zatrudnione w PPS w Kleszczowie to:


pani Urszula Susmęd - kucharz,

pani Adamina Kacprzyk - pomoc kucharza

pani Teresa Domagała - sprzątaczka,

pani Elżbieta Jasek - nauczyciel,

pani Elżbieta Szczepanik - nauczyciel

pani Bożena Klekotka - nauczyciel,

pani Anna Stolarczyk - intendent,

pani Ewa Bindas - nauczyciel.