Historia     Kadra   Rada Rodziców   Rozkład dnia  Programy                              Nasze przedszkole    Publiczne Przedszkole Samorządowe

 

  Zostało otwarte w listopadzie 1989 roku. Wykonawcą budowy była KWB Bełchatów, natomiast sfinansowana została przez Gminę Kleszczów. Dyrektorem Przedszkola w tamtych latach była pani Elżbieta Szczepanik, która czuwała nad wyposażeniem przedszkola i organizacją pracy w nowej placówce.

  Przedszkole w Kleszczowie funkcjonowało wcześniej w prywatnych budynkach i było przedszkolem jednooddziałowym. Później zostało przekształcone w dwuoddziałowe (w nowym budynku), a od 1997 roku stało się przedszkolem trzyoddziałowym (dwa lata zerówka uczyła się w budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie).

  W obecnej chwili Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie boryka się z kłopotami lokalowymi. Do przedszkola uczęszcza coraz więcej dzieci, dla których nauczyciele oferują coraz bogatszy wachlarz uroczystości i imprez.

  Od września 2010 roku w przedszkolu funkcjonują cztery grupy i dlatego 6-latki przeniosły się do sali wynajętej w Szkole Podstawowej w Kleszczowie. I tak jest po dziś dzień.

 


Dyrektorzy w poszczególnych latach:

 

1982 - 1997 - dyrektorem była pani Elżbieta Szczepanik

 

1997 - 2005 - dyrektorem była pani mgr Bożena Klekotka

 

od roku 2005 - dyrektorem jest pani mgr Ewa Jędrzejczyk

 


Osoby, które w obecnej chwili nie pracują, a wcześniej były  zatrudnione w PPS w Kleszczowie to:


pani Urszula Susmęd - kucharz,

pani Adamina Kacprzyk - pomoc kucharza

pani Teresa Domagała - sprzątaczka,

pani Elżbieta Jasek - nauczyciel,

pani Elżbieta Szczepanik - nauczyciel

pani Bożena Klekotka - nauczyciel,

pani Anna Stolarczyk - intendent,

pani Ewa Bindas - nauczyciel.< powrót