Historia     Kadra    Rada Rodziców  Rozkład dnia     Programy     Publiczne Przedszkole Samorządowe

 

zostało otwarte w listopadzie 1989 roku. Wykonawcą budowy była KWB Bełchatów, natomiast sfinansowana została przez Gminę Kleszczów.

Dyrektorem Przedszkola w tamtych latach była pani Elżbieta Szczepanik,która czuwała nad wyposażeniem przedszkola i organizacją pracy  w nowej placówce.

Przedszkole w Kleszcowie funkcjonowało wcześniej w prywatnych  budynkach   i było przedszkolem jednooddziałowym.

Później zostało przekształcone w  dwuoddziałowe ( w nowym budynku),

a od 1997roku stało się przedszkolem trzyoddziałowym ( dwa lata zerówka uczyła się w budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie).

W obecnej chwili Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie booryka się z kłopotami lokalowymi. Do przedszkola uczęszcza coraz więcej dzieci, dla których nauczyciele oferują coraz bogatszy wachlarz uroczystości i imprez.

 

Dyrektorzy w poszczególnych latach:

 

1982 - 1997 - dyrektorem była pani Elżbieta Szczepanik

 

1997 - 2005 - dyrektorem była pani mgr Bożena Klekotka

 

od roku 2005 - dyrektorem jest pani mgr Ewa Jędrzejczyk

 

Osoby, które w obecnej chwili nie pracują, a wcześniej były zatrudnione w PPS w Kleszczowie to:

pani Urszula Susmęd - kucharz,

pani Adamina Kacprzyk - pomoc kucharza

pani Teresa Domagała - sprzątaczka,

pani Elżbieta Jasek - nauczyciel,

pani Bożena Klekotka - dyrektor,

pani Anna Stolarczyk - intendent,

pani Ewa Bindas - nauczyciel.< powrót